Jméno:
Heslo:Ve dnech 28.10. (státní svátek) a 29.- 30.10. (podzimní prázdniny) nebude probíhat výuka.Děkujeme za pochopení


Základní umělecké školy nejsou volnočasové aktivity ani zájmové kroužky.

Základní umělecké školy (dále jen ZUŠ) jsou školy, které mají Rámcový vzdělávací program, (dále jen RVP), jenž je daný státem, který sleduje kvalitu a úroveň vzdělávání.

ZUŠ jsou podle školského zákona definovány jako školy a ve školském zákoně jsou zařazeny v §109 pod názvem Základní umělecké vzdělávání.

Na základě RVP si vytvořila každá ZUŠ svůj Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), podle kterého poskytuje vzdělávání.

Vzdělávání v ZUŠ je důležitou součástí celého vzdělávacího systému v České republice.

I když se nejedná o stupeň vzdělání, je studium uměleckých oborů ZUŠ důležitou přípravou pro další studium absolventů ZUŠ na středních, vyšších odborných a vysokých školách uměleckého i pedagogického zaměření.

Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě talentových zkoušek. Průběh a výsledky vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány Českou školní inspekcí.

Úroveň uměleckého vzdělávání na ZUŠ se výrazně liší od „zájmového vzdělávání“ i „volnočasových aktivit“

Organizace základního uměleckého vzdělávání

Umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu všech oborů má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.

ZUŠ Nymburk přijímá žáky do přípravného ročníku hudebního a literárně dramatického oboru od 6 let věku, do výtvarného a tanečního oboru od 5 let věku.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.

Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.

Žáci jsou vedeni k naplňování kompetencí a plnění očekávaných výstupů, které jsou obsaženy v ŠVP školy.

S tímto souvisí i povinnost navštěvovat dané předměty:

v hudebním oboru žáci povinně navštěvují 1. – 5. roč. Nauku o hudbě,

od 4. ročníku povinně Komorní hru nebo Sborový zpěv (tzv. kolektivní interpretaci)

Ve všech uměleckých oborech je daná časová dotace jednotlivých předmětů, která musí být dodržena.

Studium na ZUŠ má chrakter systematického a vytrvalého studia, nejedná se tedy v žádném případě o kroužky.
Zveme Vás do Městské knihovny v Nymburce na výstavu prací žáků z výtvarného oboru, která se bude konat od 1.-30.10.2019.V kanceláři školy je možné si zakoupit DVD z představení Prodaná nevěsta.


Vážení rodiče,

od února 2019 používají učitelé výtvarného, tanečního a literárně – dramatického oboru elektronické žákovské knížky. Hudební obory používají i nadále papírové žákovské knížky.

Pro přístup do ŽK můžete použít odkaz v e-mailu, nebo ikonu na našich webových stránkách s názvem “žákovská knížka“. Po přihlášení se zobrazí informace o výuce a platbě školného.

Pokud na naší škole studují sourozenci ve stejném oboru (výtvarný, taneční, literárně-dramatický), budou se zobrazovat pod jedním heslem.

 

V případě, že Vám heslo nepřijde, kontaktujte prosím sekretariát: e-mail: skola@zus-nymburk.cz

tel. 325 512 285


 

Bc. Věra Janišová, v.r.

ředitelka školy
 
VSTUP DO ŠKOLY PŘES ČIPY


Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že vstup do školy je zpřístupněn přes čipy (vstup přes zazvonění funguje stále).

Je nutné, aby si každý žák zálohově zakoupil v sekretariátu čip.

Pokud žák ukončí své studium na naší ZUŠ, bude mít možnost funkční čip vrátit a obdržet zpět svou zálohu.

Ztrátu čipu je nutné co nejdřív nahlásit v sekretariátu a zakoupit čip nový.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedení školy, rádi Vám vše vysvětlíme.

Bc. Věra Janišová

ředitelka školy


 


AKCE ŠKOLY

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Divadelní obor
ZUŠ Nymburk
Home

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy