Login

Talentové zkoušky

Výsledky talentových zkoušek do výtvarného oboru:

Výsledky talentových zkoušek do výtvarného oboru budou vyvěšeny 28.5.2019 na úřední desce a webových stránkách ZUŠ.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče si musí v kanceláři školy vyzvednout přihlášku ke studiu a do 10ti dnů (tj. do 11.6.2019) ji vyplněnou odevzdat škole.Talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020


 
Hudební obor

 

Talentové zkoušky do přípravné hudební výchovy se konají v ZUŠ v učebnách č. 5 a 6  (přízemí) v těchto termínech:
pondělí 10.6.2019  13.00 - 16.00 hod.   
středa   12.6.2019  10.00 - 12.30 hod.
čtvrtek  13.6.2019  16.00 - 18.00 hod.


Náhradní termín: 18. 6. 2019 - 16:15 - 17:15 hod. uč. č. 15 (I.patro)


Při talentové zkoušce uchazeč/ka prokáže všeobecné hudební předpoklady:

Zpěv

  • zpěv lidové písně bez doprovodu
  • zpěv lidové písně s doprovodem (např.:Kočka leze dírou, Skákal pes, Ovčáci čtveráci, Maličká su, Když jsem husy pásala apod.)

Intonace

  • zopakování předehraného nebo předzpívaného hudebního motivu

Rytmus

  • zopakování rytmických celků

 

Výsledky budou zveřejněny 21.6.2019 na školní vývěsce a webu školy. V případě přijetí dítěte do naší školy je nutné do konce června 2019 odevzdat vyplněnou přihlášku do kanceláře školy. Tiskopisy k vyzvednutí tamtéž.

Přijímáme přednostně šestileté děti.

 Výtvarný obor

Talentové zkoušky do přípravné výtvarné výchovy se konají v ZUŠ v učebnách č.  20, 21 (1. patro).

Termín:         pondělí   13.5.2019     13:00 - 16:00 hod.

                       čtvrtek   16.5.2019      13:00 - 16:00 hod.

 

V rámci talentové zkoušky uchazeč/ka nakreslí obrázek.

Pozn.: Nemusíte s sebou nosit žádné výkresy.


Taneční obor

Talentové zkoušky do přípravné taneční výchovy se konají v ZUŠ v tanečním sále č. 8 (přízemí).

Termín:        úterý 28.5.2019     13.00 - 18.00 hod.


S sebou: cvičební úbor a cvičky
Literárně - dramatický obor


Talentové zkoušky:

středa   5.6.2019              13.30 - 18.00 hod. v č. 8
(přízemí)
středa 19.6.2019              13.30 - 18.00 hod. v č. 8
středa 26.6.2019              13.30 - 18.00 hod. v č. 8


Přijímáme žáky, kteří rádi čtou, vyprávějí, pracují s fantazií a zajímá je recitační i divadelní práce. Náplní výuky jsou pohybové, dramatické a slovní hry, nácvik správného dýchání a artikulace, etudy, přednes textů a práce na kolektivním divadelním představení.
Více se dočtete v našem ŠVP, dostupném k přečtení ve škole či na našich webových stránkách.
Další informace možno konzultovat s učitelkou tohoto oboru Mgr. Klárou Doubkovou

                        

AKCE ŠKOLY

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Divadelní obor
ZUŠ Nymburk
Home

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy