Login

Úplata za vzdělávání

Úhrada školného pro rok 2018/2019

Předpis k platbě, včetně čísla účtu, obdrží zákonný zástupce žáka elektronickou formou.

Rozhodující pro identifikaci platby je variabilní symbol, který je žákovi generován vždy nový na každé pololetí. Neslučujte proto platby za více oborů.

Školné je hrazeno pololetně (mimořádně lze po dohodě i měsíčně).

Školné na odloučeném pracovišti v Sadské je zvýšeno o 20,- Kč/měs.

Úhrada školného za 1. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 15. září.
Úhrada školného za 2. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 15.února.Hudební obor - kolektivní výuka

PHV (přípravná hudební výchova) 220,-Kč/měs.
Sborový zpěv (pokud dochází pouze do sboru) 100,-Kč/měs.


Hudební obor - individuální výuka

1 hod. (45 min.) 250,- Kč/měs.
1,5 hod.( 70 min.) 280,- Kč/měs.
2 hod. (90 min.) 350,- Kč/měs
2 žáci v hodině - každý žák 200,- Kč/měs.
0,5 hod. (druhý nástroj) 200,- Kč/měs.

Výtvarný obor - kolektivní výuka

2 hod. 240,- Kč/měs.
3 hod. 270,- Kč/měs.

Taneční obor - kolektivní výuka

přípravný ročník, 1. a 2. ročník 200,- Kč/měs.
3. - 7. ročník/ I. stupeň, I. - IV. ročník/II. stupeň 250,- Kč/měs.

Literárně dramatický obor - kolektivní výuka

přípravný ročník, I. a II. stupeň 180,- Kč/měs.

AKCE ŠKOLY

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Divadelní obor
ZUŠ Nymburk
Home

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy