Login

Talentové zkouškyTalentové zkoušky pro školní rok 2018/2019

 
Hudební obor

 

Talentové zkoušky do přípravné hudební výchovy se konají v ZUŠ v těchto termínech: pondělí 4. 6. 2018    14 - 17 hod. v uč. č. 5 a 6   
                 středa   6. 6. 2018   10 - 12 hod. v uč. č. 6
                 čtvrtek  7. 6. 2018   16 - 18 hod. v uč. č. 5


Náhradní termín: dle dohody s vedením školy


Při talentové zkoušce uchazeč/ka prokáže všeobecné hudební předpoklady:

Zpěv

  • zpěv libovolné písně bez doprovodu
  • zpěv známé lidové písně s doprovodem (Kočka leze dírou, Skákal pes, Ovčáci čtveráci, Maličká su, Když jsem husy pásala apod.)

Intonace

  • zopakování předehraného nebo předzpívaného tónu

Rytmus

  • zopakování krátkého rytmického celku

 

Výsledky budou zveřejněny 18.6.2018 na školní vývěsce a webu školy.

Přijímáme přednostně děti šestileté, které v září 2018 nastoupí do 1. třídy základní školy.

Dle kapacitních možností lze přijmout i děti 7 leté.
Literárně - dramatický obor


Pro školní rok  2018/2019 bychom rádi přijali nové žáky do literárně- dramatického oboru.

Talentové zkoušky:
pondělí 4. 6.  2018              13 - 18 hod. v č. 8
(popř. 11. a 18. 2018)        13 - 17 hod. v č. 8

K talentové zkoušce mohou přijít žáci ZŠ i SŠ.

Přijímáme žáky a studenty, kteří rádi čtou, vyprávějí, pracují s fantazií a zajímá je recitační i divadelní práce. Náplní výuky jsou pohybové, dramatické a slovní hry, nácvik správného dýchání a artikulace, etudy, přednes textů a práce na kolektivním divadelním představení.
Více se dočtete v našem ŠVP, dostupném k přečtení ve škole či na našich webových stránkách.
Další informace možno konzultovat s učitelkou tohoto oboru Mgr.Klárou Doubkovou

                        

Výtvarný obor

Talentové zkoušky do přípravné výtvarné výchovy se konají v ZUŠ v učebnách č.  20, 21 (1. patro).

Termín:          středa    9.5. 2018     12:30 - 16:00 hod.

                       čtvrtek 10.5. 2018     12:30 - 16:00 hod.

 

V rámci talentové zkoušky uchazeč/ka nakreslí obrázek.

Pozn.: Nemusíte s sebou nosit žádné výkresy.


Taneční obor

Talentové zkoušky do přípravné taneční výchovy se konají v ZUŠ v tanečním sále č. 8 (přízemí).

Termín:        středa 30. 5.     15 - 18 hod.

                     středa  13. 6.    15 - 18 hod.

 

S sebou: cvičební úbor a cvičky


AKCE ŠKOLY

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Divadelní obor
ZUŠ Nymburk
Home

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy