logotyp

Úplata za vzdělávání během distanční výuky

Úplata za vzdělávání je určena na provoz budovy, opravu a údržbu movitého majetku, revize, pojistky, vybavení školy, pořizování veškerých pomůcek a materiálu do všech oborů, dále na energie (voda, plyn, elektřina), vzdělávání učitelů apod.

 

Vyhláška o ZUŠ nám stanovuje jednoznačná pravidla o stanovení platy za vzdělávání

 (§ 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb.) v platném znění. MŠMT toto navíc specifikuje pro distanční výuku v níže uvedených bodech.

 

  • 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
    Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí. Žák zůstává dále žákem školy.

 

  • 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
    Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.

 

  • 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
    Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

 

 

§ 7 vyhlášky č. 71/2005Sb.Ukončení vzdělávání

odst.d)

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy.

Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz

Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Bc. Věra Janišová
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy