logotyp

Aktuálně z naší školy

 • image 223
 • image 224
 • image 228
 • image 279
 • image 231
 • image 232
 • image 233
 • image 234
Vážení rodiče, od 25.5. začíná opět výuka VO, TO, LDO, rozvrh hodin dle dohody s jednotlivými učiteli.


Talentové zkoušky pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,

talentové zkoušky do všech oborů (hudebního, tanečního, výtvarného, literárně - dramatického) proběhnou do konce června. V tuto chvíli vše připravujeme a v nejbližší době zde zveřejníme podrobnosti ke zkouškám a termíny.

V letošním roce bude NUTNÉ, abyste vaše děti přihlásili ke zkoušce přes ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, kterou zveřejníme na našich webových stránkách. Zároveň si budete vybírat termín a přesný čas zkoušky.


Dopis rodičům

Vážení rodiče,
stále očekáváme z MŠMT pokyny ke kolektivní výuce. Od 11.5.2020 může tedy probíhat zatím jen individuální výuka hudebního oboru na základě vaší dohody s jednotlivými učiteli.

 1. Výuku mohou navštěvovat pouze žáci, kteří před vstupem do budovy ZUŠ odevzdají svému učiteli podepsané „Čestné prohlášení“ viz. příloha. Bez podepsaného prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

   

 2. Účast ve výuce je zcela dobrovolná, je jen na rodičích, zda své děti budou posílat do ZUŠ. Je třeba dodržovat veškerá opatření, která s výukou souvisí. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

   

 3.  Vstup na čipy bude deaktivován. Žáci budou před budovou školy čekat na vyzvání jejich učitelů ke vstupu do budovy (nutno dodržovat doporučené odstupy mezi sebou). Důvod: eliminace tvoření skupinek žáků před budovou a na chodbách školy.

   

 4. Žáci budou mít povinnost nosit v prostorách školy roušku.

   

 5. Po skončení výuky se žáci nebudou zdržovat v budově a budovu neprodleně opustí.

   

 6. Dezinfekční prostředky budou k dispozici při vstupu do hlavní chodby budovy ZUŠ, na všech WC a též ve všech učebnách.

   

 7. Každý žák si před vstupem do hlavní chodby budovy ZUŠ vydezinfikuje povinně ruce. Stejně tak učiní po použití WC.

   

 8. Po každém žákovi budou dezinfikovány klavíry (klaviatury), další používané pomůcky, předměty, kliky apod.

   

 9. Rodičům (zákonným zástupcům) nebude v tomto období povolen přístup do budovy.

   

 10. O dalších případných změnách ve výuce vás budeme informovat.
Věřím, že při dodržování všech hygienických a epidemiologických pravidel se podaří výuku opět nastartovat a tím úspěšně ukončit školní rok 2019/2020.

V Nymburce 4.5.2020
Bc. Věra Janišová, ředitelka
Zahájení výuky od 11.5.2020

Vážení rodiče,

vláda svým rozhodnutím ze dne 14.4.2020 umožnila výuku na ZUŠ od 11.5.2020 individuální formou v hudebním oboru. Rádi bychom vám tuto možnost nabídli. Vzhledem k tomu, že nám jde zejména o zdraví nás všech (jak žáků a jejich rodinných příslušníků, tak i pedagogů), bude se jednat o výuku na principu dobrovolnosti. Zvažte prosím se svou rodinou všechna možná rizika, kontaktujte prosím svého pedagoga a informujte jej o svém rozhodnutí. Je však možné, že někteří z pedagogů budou vyučovat i nadále distančně.
Těšíme se až budeme vyučovat bez omezení a dál připravovat koncerty, výstavy a veškeré kulturní akce, které bohužel musely být zrušeny.
 
Děkujeme vám za pochopení a spolupráci při distanční výuce.

Bc. Věra Janišová, ředitelka ZUŠ NymburkVážení rodiče,

od února 2019 používají učitelé výtvarného, tanečního a literárně – dramatického oboru elektronické žákovské knížky. Hudební obory používají i nadále papírové žákovské knížky.

Pro přístup do ŽK můžete použít odkaz v e-mailu, nebo ikonu na našich webových stránkách s názvem “žákovská knížka“. Po přihlášení se zobrazí informace o výuce a platbě školného.

Pokud na naší škole studují sourozenci ve stejném oboru (výtvarný, taneční, literárně-dramatický), budou se zobrazovat pod jedním heslem.

 

V případě, že Vám heslo nepřijde, kontaktujte prosím sekretariát: e-mail: skola@zus-nymburk.cz

tel. 325 512 285


 

Bc. Věra Janišová, v.r.

ředitelka školy
Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz

Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Bc. Věra Janišová
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Upozornění

Od 25.5. začíná opět výuka VO, TO, LDO, rozvrh hodin dle dohody jednotlivých učitelů.

Vzhledem k tomu, že si učitelé budou pro žáky chodit PŘED BUDOVU školy, apelujeme na rodiče, aby děti přicházely na výuku přesně, dle domluveného rozvrhu. Bez vyzvání učitele nemohou do budovy vstoupit i za nepříznivého počasí.

Čestné prohlášení (ne starší 2 dnů) žáci odevzdají učiteli při prvním kontaktu.

Při opuštění budovy školy je nepřípustné zůstávat a shromažďovat se před školou.

Každý žák musí mít s sebou sáček na případné odložení roušky v učebně!

Další podrobnosti naleznete v dopise rodičům na hlavní stránce našich webových stránek.

 Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 Vedení školy

________________________________

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ RO
K 2020/2021


Vážení rodiče, informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny do konce května 2020.

Bc. Věra Janišová
ředitelka 

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy