logotyp

PHV

Vážení rodiče a milé děti,

od této chvíle se spolu budeme setkávat při zadávání úkolů  prostřednictvím stránek naši školy. Vypracované stránky sešitů, jakož i jiné nápady při muzicírování (zpěv,  tanec, obrázky housl. kliče z kamínků atd, obr.č.1) mi nadále zasílejte na můj email vera.rouskova@seznam.cz nebo na mobilní aplikace Messenger, WhatsApp nebo Viber. Každý týden se tu objeví nový úkol a bude číslovaný pro lepší orientaci. 

 

Děkuji a hezké dny v hudební společnosti. 

 

Zdraví 

 

Věra Rousková 25.5. - 31.5.

2.úkol:

Vážení rodiče a milé děti,  

dnešní úkol je opakováním toho, co už umíme a malé rozšíření. První zadání je v prac.sešitu na str.68 zápis písně To je zlaté posviceni, kterou už znáte z minula. Teď vás čeká vybarvit takty  podle názvu not. Tak směle do toho, vznikne vám docela pěkná barevná šála (obr.č.1 pro kontrolu). 

No a počítání jako v matematice dnes bude do TŘÍ. Na str.71 si s paní učitelkou procvičíme počty a seznámíme se s novou notou půlovou s tečkou, která trvá tři doby a hned na str.72 si můžeme počítání vyzkoušet a zakroužkovat takty, které trvají 3 doby ( obr. č. 2 a 3 pro kontrolu)

Těším se na nové nápady a obrázky housl. klíčů a jiným hud. značek ( obr.č.4)

Hezké dny v hudební společnosti..:)

Věra Rousková 


Obrázky k úkolu z 25.5.2020:

obr. 1obr. 2obr. 3obr. 4

18.5 - 24.5.

1.úkol:

Dnes si procvičíme noty g1, a1, h1 v pracovním sešitu na str.67. Dávej pozor na nožičky u noty h1 a pak si procvič, jak dobře je od sebe rozeznáš- správné zakroužkuj, špatné škrtni (pro kontrolu obr.č. 2).

 

Noty mají svoji výšku a délku.

Na procvičení délky nám poslouží cv. na str. 64 a 65. Nejdříve si připomeň na str. 64 - nota půlová má prázdnou hlavičku a nožičku a trvá 2 doby a nota čtvrťová má plnou hlavičku a trvá 1 dobu. Pak si zahraj na matematiku a vybarvi správně mráčky na str.65 ( pro kontrolu obr.č.3 a4).

 

Nezapomeň si po dobře zvládnutém úkolu zazpívat (např. o dobrém jídle- To je zlaté posvícení nebo Pekař peče housky)

Obrázky k úkolu z 18.5.2020:

obr. 1úkol pro PHVobr. 2úkol pro PHVobr. 3úkol pro PHVobr. 4úkol pro PHV

Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz

Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Bc. Věra Janišová
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Upozornění

Od 25.5. začíná opět výuka VO, TO, LDO, rozvrh hodin dle dohody jednotlivých učitelů.

Vzhledem k tomu, že si učitelé budou pro žáky chodit PŘED BUDOVU školy, apelujeme na rodiče, aby děti přicházely na výuku přesně, dle domluveného rozvrhu. Bez vyzvání učitele nemohou do budovy vstoupit i za nepříznivého počasí.

Čestné prohlášení (ne starší 2 dnů) žáci odevzdají učiteli při prvním kontaktu.

Při opuštění budovy školy je nepřípustné zůstávat a shromažďovat se před školou.

Každý žák musí mít s sebou sáček na případné odložení roušky v učebně!

Další podrobnosti naleznete v dopise rodičům na hlavní stránce našich webových stránek.

 Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 Vedení školy

________________________________

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ RO
K 2020/2021


Vážení rodiče, informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny do konce května 2020.

Bc. Věra Janišová
ředitelka 

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy